Αιμοδοσία

Το τμήμα αιμοδοσίας του Μ.Α.Σ «ΑΕΤΟΣ» Άνω Σταυρού ιδρύθηκε το 1984. Δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το θεσμό της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, αλλά και την ενίσχυση του θεσμού αυτού.

Στόχο έχει την άμβλυνση του οξύτατου προβλήματος της έλλειψης αίματος, την ανάπτυξη της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας και την κατά το δυνατόν επαρκή κάλυψη των αναγκών σε αίμα των μελών, φίλων και κατοίκων του τόπου μας.

Ο Σύλλογος από τις 22 Νοεμβρίου 2008 αποτελεί μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών ( www.posea.gr ) και ως μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Α. συμμετείχε για πρώτη 7η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών φορά – μαζί με τον Ο.Μ.Α.Σ.Κ. και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σταυρού “Μέγας Αλέξανδρος” – στις 13 Σεπτεμβρίου 2009 στην 7η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών για τη διαδρομή Σταυρό – Άνω Σταυρό με τερματισμό στην πλατεία του Άνω Σταυρού.

Σήμερα διατηρούνται 3 Τράπεζες Αίματος σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και πραγματοποιείται αιμοδοσία 2 φορές το χρόνο (τους μήνες Ιούνιο και Νοέμβριο).

Οι αιμοδοσίες πραγματοποιούνται στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου του Άνω Σταυρού.